Sajam za medicinske sestre i tehničare, koji se od 9.3.2020. do 13.3.2020. održao u Beogradu, kako bi se našlo medicinsko osoblje za jednu veliku bolnicu u Rheinland-Pfalz-u. Događaj je organizirao GoGermany u suradnji između Medicalfield-a i Jobs & Spirit-a.