Dragi čitatelji,

iz iskustva znamo da nisu svi poslodavci u Njemačkoj jednako strogi što se tiče cjepiva/vakcina.

Izgleda da puno poslodavaca ne traži potvrde o cijepljenju u Njemačkoj, ali u nekim pokrajinama, kao na primjer u pokrajini Rheinland-Pfalz (Falačko Porajnje), itekako su potrebne pogotovo jer od 01.03.2020. u Njemačkoj postoji zakonom propisana obveza cijepljena protiv morbila/ospica, što će možda i u nekim ugovorima biti posebno navedeno kao što možete vidjeti u priloženom:

Auszug aus dem Vertrag zur Impfung

Budući da su morbile/ospice samo jedna od bolesti protiv kojih se treba cijepiti i priložiti potvrdu, složili smo Vam popis svih potrebnih cjepiva/vakcina za neke od bolnica u Rheinland-Pfalz-u.

Potrebna cjepiva - vakcine

*u slučaju da se prijevodi razlikuju od njemačkog naziva, navedeni su u zelenoj boji

MMR – Masern, Mumps, Röteln

Di-Te-Per – Diphterie, Tetanus, Pertussis

Potrebna Vam je potvrda o tome da ste cijepljeni ili da ste te bolesti preboljeli jer sve što će Vam nedostajati morat ćete nadoknaditi kod liječnika bolnice. Prije nego što počnete raditi svakako ćete dobiti termin kod liječnika za pregled.

Ako su Vam kalendari (knjižice) cijepljenja/vakcinacija iz nekog razloga uništeni (rat/poplava) onda kod kućnog liječnika možete dobiti potvrdu za antitijela ili titar. Za bolesti za koje to nije moguće potrebno je ponovno cijepljenje.

Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern

Za bolnicu Westpfalz-Klinikum u Kaiserslauternu imamo posebne odredbe za Vas koje smo dobili izravno od njihovog liječnika medicine rada (Betriebsarzt).

Slijedi prijevod izvornog teksta koji se nalazi na dnu stranice.

Prijevod:

Vaš početak rada ovisi o rezultatu pregleda od strane liječnika medicine rada pri zapošljavanju. Uz to moraju biti dostupni dokazi cijepljenja ili dokaz o imunitetu prema Zakonu o zaštiti protiv ospica i Zakonu o zaštiti od infekcija.

Da bismo ubrzali Vaš proces zapošljavanja, pružamo Vam sljedeće informacije:

1. Zakon o zaštiti od ospica, Zakon o zaštiti od infekcija

Prema Zakonu o zaštiti od ospica, osobe rođene nakon 1970. smiju biti zaposlene u medicinskim ustanovama poput bolnica samo ako imaju dva cjepiva protiv ospica dokumentirana u pisanom obliku ili jednu zaštitu protiv ospica koja je dokazana u krvi.

Slični propisi postoje prema odjeljku 23. Zakona o zaštiti od infekcija (§ 23 Infektionsschutzgesetz), u nekim slučajevima bez obzira na dobnu skupinu, za ospice, zaušnjake, rubeolu, vodene kozice, hripavac i hepatitis B.

Zbog ovih zakona, ako vam nedostaju važna cijepljenja, možda nećete moći početi raditi u Westpfalz-Klinikum GmbH dok se oni ne dovrše. To nažalost može odgoditi početak rada i do više tjedana.

cjepiva - vakcine ograničenja

Napomena: za ovaj sljedeći dio je dobro ako ga imate i moguće je da će se proces ubrzati, ali će se svakako i kod njihovog liječnika provjeravati.

2. Predočenje laboratorijskih nalaza

Za zaposlenike u medicinskom području obično su potrebni sljedeći laboratorijski nalozi koje ne smiju biti stariji od 3 mjeseca: krvna slika koja uključuje i diferencijalnu krvnu sliku, GGT, GPT, GOT, šećer u krvi, CRP, HCV-AK, urin (test traka). Uz to, obično su potrebni titar hepatitisa B (HBs-AK), probirni test za hepatitis B (HBc-AK) i vodene kozice IgG (ako se ne cijepi dva puta) bez vremenskog ograničenja. Aktualni HIV test preporučuje se za aktivnosti s povećanim rizikom (npr. osoblje operacijskih dvorana) ili za rizične skupine, ali nije obvezan.

Te preglede u pravilu provode liječnici bolnice. Međutim, za neke laboratorijske nalaze potrebna su 2-3 dana dok rezultat ne postane dostupan. Ako počinjete raditi u vrlo kratkom roku, bilo bi korisno da liječniku medicine rada predate rezultate pretraga.

U kojem obliku morate predati potvrde?

Liječnik Westpfalz-Klinikum-a očekuje njemačke prijevode Vaših potvrda o cijepljenju.

Na njima mora pisati ime i prezime, datum rođenja i naravno naziv bolesti.

Najsigurnije bilo da imate potvrde u obliku tablice s pečatom i potpisom ili internacionalnu knjižicu cjepiva (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis). Važno je da svi dokumenti imaju datum, pečat i potpis. 

Za varičele i ospice potvrde samo vrijede, ako su provedena 2 cijepljenja ili je bio određen titar s valjanim referentnim vrijednostima.

Original na njemačkom:

Beschleunigung Ihres Einstellungsverfahrens im Rahmen der Arbeitsmedizinischen Untersuchung

 „Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

die Zusage der Einstellung ist vom Ergebnis der Einstellungsuntersuchung unserer Be­triebs­ärzte abhängig. Außerdem müssen die Impfungen bzw. Immunitätsnachweise nach Masernschutzgesetz und Infektionsschutzgesetz vorliegen.

Zur Beschleunigung Ihres Einstellungsverfahrens geben wir Ihnen folgende Hinweise.

1. Masernschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz

Nach Masernschutzgesetz dürfen Personen, die nach 1970 geboren wurden, in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern nur beschäftigt werden, wenn Sie über zwei schriftlich dokumentierte Masernimpfungen oder einen im Blut nachgewiesenen Masernschutz verfügen.

Ähnliche Regelungen bestehen nach § 23 Infektionsschutzgesetz, teils unabhängig vom Jahrgang, für Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Keuchhusten und Hepatitis B.

Aufgrund dieser Gesetze können Sie, falls bei Ihnen wichtige Impfungen fehlen, Ihre Tätigkeit in der Westpfalz-Klinikum GmbH eventuell erst nach Ergänzung dieser aufnehmen. Dadurch kann sich Ihr Arbeitsbeginn leider um Wochen verzögern.

(…)

Impfungen Einschränkungen

2. Vorlage von Laborwerten

Für Beschäftigte im medizinischen Bereich sind in der Regel fol­gen­de Laborwerte, die nicht äl­ter als 3 Monate sind, notwendig: Blutbild einschließlich Differentialblut, GGT, GPT, GOT, Blut­zucker, CRP, HCV-AK, Urinstreifen. Außerdem wird, ohne Zeitbegrenzung, in der Regel ein Hepatitis B-Titer (HBs-Ak), Hepatitis B-Suchtest (HBc-AK) und Varizellen IgG (falls nicht 2 x geimpft) benötigt. Ein aktueller HIV-Test ist bei Tä­tig­keiten mit erhöhtem Risiko (z.B. OP-Personal) oder bei Risikogruppen em­pfoh­len, aber nicht ver­pflichtend.

In der Regel werden diese Untersuchungen von unseren Betriebsärzten durchgeführt. Es dau­ert jedoch bei einige Laborwerten 2-3 Tage bis das Ergebnis vorliegt. Falls Ihre Einstellung sehr kurzfristig erfolgen soll, kann es daher hilfreich sein, wenn Sie un­se­ren Betriebsärzten vorhandene Untersuchungsergebnisse vorlegen“

Nadamo se da su Vam ove informacije bile korisne, da Vam se sviđa naš blog i da ćete nam se vratiti po još koju korisnu informaciju.

Lijep pozdrav svima!

Vaš Jobs & Spirit tim

Jobs & Spirit Logo