U ovom blogu saznat ćete više o raznim opisima poslova iz područja medicine/njege u Njemačkoj te koji su zakoni povezani s njima.

U Njemačkoj su Medicinska zanimanja takozvana regulirana zanimanja (reglementierte Berufe), što znači da stručno osposobljavanje regulira država odnosno Savezna država/pokrajina (Bundesland). Da biste dobili priznanje u Njemačkoj, morate podnijeti zahtjev (Antrag auf Berufszulassung).

Ključne riječi:

reglementierte Berufe – Pflegefachmann – Pflegefachfrau – Altenpfleger*in – Gesundheits- und Krankenpfleger*in -Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in – Krankenpflegegesetz (KrPflG) -Altenpflegegesetz (Alt-PflG) – Pflegeberufegesetz (§40 PflBG)

Stanje: 25.5.2022

Od 2020. godine je u upotrebi naziv za zanimanje „Pflegefachmann“ odnosno „Pflegefachfrau“, koje bi dugoročno trebao biti zamjena za dosadašnji naziv, mada se u mnogim Saveznim pokrajinama još uvijek upotrebljava: Altenpfleger*in – Gesundheits- und Krankenpfleger*in – Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in

U vezi s tim ćete sad dobiti jasnije informacije.

U Njemačkoj su do 31.12.2019. prema Zakonu o sestrinstvu i skrbi za starije osobe (Krankenpflege- und Altenpflegegesetz) bili uobičajeni sljedeći  termini za poslovne profile:

  • Gesundheits- und Krankenpfleger*in (Krankenpflegegesetz)
  • Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in (Krankenpflegegesetz)
  • Altenpfleger*in (Altenpflegegesetz)

Stupanjem na snagu Zakona o sestrinskim zanimanjima – Pflegeberufegesetz (§40 PflBG) 01.01.2020, ta su tri stručna profila spojena u jednu profesionalnu kvalifikaciju pod nazivom Pflegefachmann, odnosno, Pflegefachfrau.

Kvalifikaciju za Pflegefachfrau i Pflegefachmann može se steći u sklopu takozvane “generalistische Pflegeausbildung” (opće sestrinske izobrazbe). Vještine koje se stječu u okviru generalistische Pflegeausbildung  odnose se na rad s djecom, mladima, odraslima i starim osobama koje su pogođene potrebom za njegom. Istodobno, sa stručnom  kvalifikacijom za Pflegefachfrau i Pflegefachmann, možete raditi u ustanovama za akutnu bolničku njegu (npr. bolnice), dugotrajnu bolničku skrb (npr. starački domovi) i izvanbolničku skrb (npr. usluge izvanbolničke skrbi). U sklopu “generalistische Pflegeausbildung”, fokus se može odabrati u trećoj godini školovanja u području zdravstvenog i pedijatrijskog sestrinstva (Kinderkrankenpflege) ili u području gerijatrijske njege (Altenpflege).

(Izvor: Staatliche Anerkennung von Abschlüssen in der allgemeinen Pflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege - Merkblatt-Pflegeberufegesetz-Nicht-EU_Stand_25.01.2022, Regierungspräsidium Darmstadt Dezernat II 24.2. Pflege, Pflegefachberufe, 64278 Darmstadt, S. 4)

Dakle, prema “Pflegeberufegesetz” sada postoje sljedeći opisi poslova:

  • Pflegefachfrau / Pflegefachmann
  • Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in
  • Altenpfleger*in

Do 31. prosinca 2024. još uvijek je moguće podnijeti zahtjev za radnu dozvolu u zvanju medicinske sestre/tehničara prema prijašnjem Zakonu o medicinskim sestrama / Krankenpflegegesetz (KrPflG) i skrbi za starije osobe / Altenpflegegesetz  (Alt-PflG). Ovisno o saveznoj državi, može vam se dati izbor u prijavi i možete označiti pravnu osnovu na kojoj se pojedinačna prijava obrađuje. (To je, na primjer, moguće u Hessenu, ali sve savezne države trenutno ne nude ovu opciju.)

Važno! Do 31. prosinca 2024. moraju postojati svi potrebni uvjeti za izdavanje potvrde! Možete izraziti svoje želje o tome koji zakon želite, ali konačnu odluku donosi regionalno vijeće (Regierungspräsidium).

Koja je razlika u obradi mog zahtjeva prema prijašnjem “Krankenpflege- ili Altenpflegegesetz” i “Pflegeberufegesetz”?

A) Zahtjev prema prijašnjim zakonima “Krankenpflege- (KrPflG) i Altenpflegegesetz (Alt-PflG)”

Obrazovanje se uspoređuje kako je definirano u prijašnjem Zakonu o medicinskim sestrama (KrPflG) i o skrbi za starije osobe (Alt-PflG).

Opće i (pedijatrijske) medicinske sestre (Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger*innen) mogu birati između Anpassungslehrganga (tečaja prilagodbe) i Kenntnisprüfunga (provjere znanja), ali nadoknadu značajnih razlika može se izvršiti samo u ustanovama akutne bolničke skrbi (bolnicama) i samo uz sudjelovanje bivših škola za medicinske sestre.

Gerijatrijske sestre (Altenpfleger*innen) također mogu birati između Anpassungslehrganga Kenntnisprüfunga, ali se nadoknada značajnih razlika može izvršiti samo u ustanovama za dugotrajnu stacionarnu njegu (staračkim domovima) i to samo uz sudjelovanje bivših škola za gerijatrijske sestre.

B) Zahtjev prema Pflegeberufegesetz (§40 PflBG)

Usporedba izobrazbe temelji se na Zakonu o sestrinskim zanimanjima (Pflegeberufegesetz) i pripadajućem Pravilniku o osposobljavanju i propisu o polaganju ispita.

Možete birati između tečaja prilagodbe (Anpassungslehrgang) i provjere znanja (Kenntnisprüfung) .

I praktični i usmeni dio Kenntnisprüfunga više nisu ograničeni samo na bolnice ili staračke domove, već od sada možete birati između sljedećih institucija:

  • bolnička akutna skrb (bolnice) – stationäre Akutpflege (Krankenhäuser)
  • dugotrajna bolnička njega (domovi za starije osobe) – stationären Langzeitpflege (Pflegeheime)
  • dugotrajna izvanbolnička skrb (usluge izvanbolničke skrbi) – ambulanten Langzeitpflege (ambulante Pflegedienste)

!Međutim, preduvjet je da ove ustanove nude i mjesta za obuku opće medicinske sestre – generalistische Pflegeausbildung – (kao pružatelj praktične obuke ili kao partner u suradnji).

Isto vrijedi i za usmeni dio ili završni intervju za Anpassungslehrgang.

U praktičnom dijelu, ovisno o tome koji su manjkovi utvrđeni u Defizitbescheidu, može se dogoditi da se praktične faze planiraju u ustanovama za stacionarnu akutnu njegu (bolnice), stacionarnu dugotrajnu njegu (domove za starije osobe) i dugotrajnu izvanbolničku skrb (usluge izvanbolničke skrbi). U tom slučaju možete odabrati vrstu ustanove u kojoj bi se trebala odvijati većina praktičnih postkvalifikacijskih razdoblja. U idealnom slučaju, ovo je budući poslodavac.

Dodatne informacije o ovoj temi možete pronaći ovdje: https://www.pflegeausbildung.net/ ovdje.

Nadamo se da Vam je ovaj pregled pomogao. Pratite nas zbog daljnjih korisnih informacija ili nas direktno kontaktirajte :).

Vaš Jobs & Spirit tim

Ažurirano: 4.1.2023.

Jobs & Spirit Logo