Kako napraviti termin u ambasadi s nostrificiranom diplomom – Urkunde (za Srbiju)

Imate priznatu diplomu (Urkunde) i B2 jezični certifikat (Goethe, ÖSD i ovisi koja je godina telc) i želite napraviti termin za vizu u ambasadi. Ovdje ćete saznati kako i što Vam sve treba.

Službene informacije iz ambasade možete provjeriti ovdje: https://belgrad.diplo.de/rs-de/service/05-VisaEinreise/-/2437424 

Termin možete rezervirati na sljedećoj stranici: https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=belg&realmId=645&categoryId=2677

Odaberite opciju: „Pflegekraft mit Anerkennung-Defizitbescheid/Medicinsko osoblje sa nostrifikovanom diplomom-potvrdom delomičnom priznanju istovetnosti diplome“

Potrebni dokumenti za ambasadu

Da budete sigurni pripremite dokumente redoslijedom kako ćemo ih sad navesti. Na stranici ambasade pišu sljedeće:

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Potvrda o terminu iz e-maila

Dobit ćete mailom potvrdu o terminu i nju treba isprintati i ponijeti na termin.

1 potpisana pouka
2 Videx obrasca za podnošenje zahtjeva

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt 

Ispunite online – kliknete na “weiter” spremi se u PDF-u – ispritnajte – stavite datum termina i potpis na oba primjerka

3 biometrijske slike za pasoš, ne starije od šest mjeseci

https://belgrad.diplo.de/rs-de/service/05-VisaEinreise/-/2437424 

Pouku ćete naći na dnu stranice pe je od tamo možete isprintati

Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica)

Pasoš mora imati najmanje dvije prazne stranice te mora vrijediti najmanje još tri mjeseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša s ličnim podacima kao i kopije svih stranica s vizama, pečatima ili drugim napomenama.

Dokaz o stručnoj kvalifikaciji (diploma) - Original + 2 fotokopije

Potrebna je diploma, ali će Vam trebati original na srpskom i njemačkom i dvije kopije svakog jezika i najprije idu originali i onda kopije – osim toga pripazite na to da sve bude heftano (spajalicom), a ne klamano (dokumente s rupicama vračaju)

* Može biti prijevod originala bez ovjere dokumenta na srpskom, ali mora imati apostil, koji također mora biti preveden.

Izjava o radnom odnosu / Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis (Original + 2 fotokopije)

Nju ćete pronaći ovdje i potpisuje je poslodavac – moguće je skenirani pdf isprintati u boji i donijeti još dodatne dvije kopije na termin

https://belgrad.diplo.de/blob/2311646/4f3ab2dc3ccbde18f937b9a9a66406ef/anlage-2-erklaerung-zum-beschaeftigungsverh–data.pdf 

Dokaz o priznavanju kvalifikacije / Urkunde (Original + 2 fotokopije)

Služba koja je nadležna za nostrifikaciju diplome u Vašoj struci utvrđuje da Vaša kvalifikacija odgovara diplomi stečenoj u Nemačkoj (priznavanje diplome) i izdaje Vam, u slučaju da je potrebno, odobrenje za korišćenje nemačkog stručnog zvanja

Potvrda o znanju njemačkog jezika (jezični certifikat) - (Original + 2 fotokopije)

“(…)treba da odgovara stepenu B2 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite sertifikat koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD). Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen u Nemačkoj.

Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju (Original + 2 fotokopije)

“Iz Srbije zdravstveno osiguranje se nosi kada se donosi pasoš na viziranje”

Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora možete umesto gore navedenog da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da nam priložite samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu) jer još nemate prebivalište u Nemačkoj.”

Taksa iznosi 75 eura i plaća se u dinarima (RSD)
Za podnosioce zahteva starije od 45 godina

“Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu

  • Dokaz je potrebno predočiti u vidu: dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 46.530 evra  godišnje/3.877,50 evra mesečno ili dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (sa prevodom od strane u Nemačkoj ili Srbiji priznatog sudskog tumača):
  • Listing iz državnog penzijskog fonda i
  • Već stečena prava iz privatnih penzijskih ili životnih osiguranja ili
  • Dokaz o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu ili
  • druga imovina”

Po našem iskustvu ćete vizu čekati do 3 mjeseca, a za sva dodatna pitanja vezana za dokumentaciju je najbolje da pošaljete mail na visa@begl.auswaertiges-amt.de jer ćete na telefon teško nekoga dobiti.

*Posebno bismo se htjeli zahvaliti našoj kandidatkinji Snežani Čubrilo na podijeljenom iskustvu iz prve ruke.

Kako ispuniti Videx obrazac

Na sljedećim slikama Vam pružamo pomoć u ispunjavanju nekih polja koja možda nisu jasna na prvi pogled, za sve ostalo je potrebno upisati osobne podatke i podatke poslodavca. Za kraj kliknete na “weiter” i spremit će Vam se dokument u PDFu.

Beruf
Videx 2 Reisedaten
Videx 3 Lebensunterhalt und Aufenthaltsdetails

Informacije i poveznica za termin za spajanje porodicehttps://belgrad.diplo.de/rs-sr/service/visa-einreise/-/2310620 

Nadamo da smo Vam i ovom objavom mogli pomoći i slobodno nas pratite za više informacija.

 laughing

Vaš Jobs & Spirit tim

Ažurirano: 3.1.2023.

Jobs & Spirit Logo