Svi zahtjevi za Defizitbescheid po pokrajinama

Ovdje ćete pronaći poveznice na sve zahtjeve, obrasce i informativne brošure za Defizitbescheid za svaku pokrajinu u Njemačkoj. Pod poveznicom na odgovarajuću stranicu nalazi se kratak pregled kako se Vaši dokumenti moraju ovjeravati i prevoditi, prima li pokrajina prekvalifikante te posebnosti dotičnih pokrajina, na primjer posebni propisi za jezične certifikate.

Posljednja promjena: ožujak/mart 2024.

Baden-Württemberg

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bildung/ausbildung/seiten/gesundheitsberufe-ausland/pflegeberufe/

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bildung/ausbildung/seiten/auslaendische-abschluesse-akad-nichtakad/ 

Ovjera:

Prema službenim informacija, ovjera se može obaviti u ambasadi, a ako se ovjera provodi u inozemstvu kod notara ili vijećnici, ta se ovjera mora prevesti

Prevoditelj:

sudski tumač smije biti iz inozemstva, ali mora biti priznat u EU ili njemačkoj

Es ist wichtig, dass der Übersetzer in Deutschland oder der EU zugelassen ist. Ob dieser im Ausbildungsland oder in Deutschland ansässig ist, spielt keine Rolle.

Primaju li prekvalifikacije: NE

Dodatni propisi za B2 jezični certifikat:

od 01.09.2022:

Svi moduli jezičnog certifikata moraju biti položeni na B2 razini.

alle Bausteine des Zertifikats müssen das Ergebnis B2 haben

od 01.01.2023:

Certifikat ne smije biti stariji od 3 godine u trenutku izdavanja Urkunde.

das Zertifikat darf bei Urkundenerteilung nicht älter als 3 Jahre sein

Bayern

Ako u Bavarskoj želite raditi kao “Pflegefachfrau/Pflegefachmann/Pflegefachperson” onda je odgovoran “Bayerisches Landesamt für Pflege (LfP)” za proces priznavanja.

U Bavarskoj Defizitbescheid možete zatražiti online i cijeli proces se u potpunosti odvija digitalno. Ne morate slate dokumente poštom i dokumenti ne moraju biti ovjereni. Dokumenti se čak mogu uslikati mobitelom (u dobroj kvaliteti naravno).

Sve dodatne informacije i online obrazac ćete naći ovdje: https://www.lfp.bayern.de/anerkennung/ 

Ovjera:

NIJE POTREBNA!

Prevoditelj: 

Prihvaća se sudski tumač iz inozemstva.

“Der Übersetzer/Dolmetscher darf staatlich zugelassen / allgemein beeidigt sein in:

  • Deutschland oder
  • einem Land der EU, des EWR, in der Schweiz oder
  • einem Drittstaat (alle Länder außerhalb EU/EWR/Schweiz).”

Primaju li prekvalifikacije: NE

Napomena:

Bavarska je trenutno najbolja i najlakša pokrajina za podnošenje Defizitbescheida.

Berlin

https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/berufe-im-gesundheitswesen/ausbildung-ausserhalb-der-europaeischen-union-drittstaat/nichtakademische-berufe/ 

(Poveznica za dokumente za kandidat*kinje iz trećih zemalja)

Ovjera:

samo u ambasadi

Prevoditelj:

samo njemački prevoditelji

„Fremdsprachige Unterlagen müssen Sie mit beglaubigten Übersetzungen von in Deutschland allgemein beeidigten oder ermächtigten bzw. öffentlich bestellten Übersetzern vorlegen. Übersetzungen aus Staaten außerhalb der EU-Mitgliedstaaten (sogenannte Drittstaaten) werden nicht akzeptiert.“

Primaju li prekvalifikacije: DA

Uvjeti za B2 jezični certifikat:

Potrebna je potvrda razine B 2 (za logopede C 1) Goethe-Instituta, telc, TestDaF ili ECL-certificiranih škola jezika, koja ne smije biti starija od 3 godine.

Verlangt wird ein Zertifikat der Stufe B 2 (für Logopäden C 1) vom Goethe-Institut, telc, TestDaF oder ECL zertifizierten Sprachschulen, das nicht älter als 3 Jahre sein darf.

Napomene:

Iz našeg iskustva, obrada Defizitbescheida se ne započinje bez B2 jezičnog certifikata.

Apostile moraju biti na svim dokumentima.

Po našem iskustvu, jedna od kompliciranijih pokrajina za dobivanje obavijesti o deficitu.

Brandenburg

https://lavg.brandenburg.de/lavg/de/gesundheit/gesundheitsfachberufe/anerkennung-auslaendischer-ausbildung/# 

Ovjera:

samo u ambasadi

Prevoditelj:

iz EU, Njemačke, ili u inozemstvu kod prevoditelja koje ambasada priznaje

“Übersetzungen sind möglich im Drittland bei von der dortigen Deutschen Botschaft anerkannten Übersetzern.”

Primaju li prekvalifikacije: DA

Uvjeti za B2 jezični certifikat:

Prihvaćaju se certifikati sljedećih jezičnih instituta: Goethe, telc, TestDaF ili ÖSD. Certifikat ne smije biti stariji od 3 godine u trenutku predavanja zahtjeva za Urkunde.

Zertifikate von folgenden Sprachinstituten werden anerkannt: – Goetheinstitut oder Telc-GmbH oder TestDaf oder ÖSD. Die Nachweise dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Jahre sein.”

Napomene:

“Životopis je potrebno dostaviti s originalnom fotografijom.

Svi strani dokumenti iz zemlje izvan EU (treće zemlje) moraju imati apostilu ili biti legalizirani u zemlji izdavanja.”

Bremen

Formulari/zahtjevi

https://www.gesundheit.bremen.de/das-ressort/service/leistungen-und-formulare-16818 

Općenite informacije

https://www.gesundheit.bremen.de/gesundheit/berufe-im-gesundheitswesen-11468 

Ovjera:

samo u ambasadi

Prevoditelj:

Prihvaća se sudski tumač iz inozemstva.

Prihvaćaju li prekvalifikacije: NE

*Defizitbescheid se može zatražiti s B1 jezičnim certifikatom, ali Kenntnisprüfung ili Anpassungslehrgang se tek može pokrenuti s B2 certifikatom.

!!! Od 01.01.2023. u saveznoj pokrajini Bremen obvezno je polaganje “Fachsprachenprüfung” (stručnog jezičnog ispita).  Dostavljanje B2 jezičnog certifikata kao dokaza o potrebnom znanju njemačkog tada više nije dovoljno. Od ovoga su izuzete samo prijave zaprimljene prije 15.07.2022.

Hamburg

https://www.hamburg.de/gesundheitsfachberufe/121864/anerkennung-auslaendischer-diplome-im-gesundheitswesen/ 

Ovjera:

samo u ambasadi

Prevoditelj:

Prihvaća se sudski tumač iz inozemstva.

Primaju li prekvalifikacije: DA

*Apostile moraju biti na diplomi, državnom ispitu i licenci

*Zahtjev je dostupan na različitim jezicima.

Hessen

Formulari/zahtjevi izvan EU

https://hlfgp.hessen.de/pflegefachberufe/auslaendische-abschluesse-pflege/laender-nicht-eu 

Formulari/zahtjevi EU

https://hlfgp.hessen.de/pflegefachberufe/auslaendische-abschluesse-pflege/laender-eu-und-ewr 

Online zahtjev

https://hlfgp.hessen.de/pflegefachberufe/auslaendische-abschluesse-pflege/digitaler-antrag 

Pregled svih kategorija

https://hlfgp.hessen.de/pflegefachberufe/auslaendische-abschluesse-pflege 

Informacije

https://hlfgp.hessen.de/pflegefachberufe/auslaendische-abschluesse-pflege/staatliche-anerkennung 

Ovjera:

u ambasadi ili izvan Njemačke također kod notara ili u opčini – te ovjere se onda moraju prevesti

Prevoditelj:

Prihvaća se sudski tumač iz inozemstva.

Primaju li prekvalifikacije: DA

Mecklenburg-Vorpommern

https://www.lagus.mv-regierung.de/LPH/Auslaendische-Bildungsabschluesse/ 

Dokumenti na ovoj stranici se nalaze u kategoriji:  “Gleichwertigkeitsprüfung anderer abgeschlossener ausländischer Aus- und Weiterbildungen in den Gesundheitsfachberufen”

Ovjera:

samo u ambasadi

Prevoditelj:

samo iz Njemačke, EU ili EEA (Europski gospodarski prostor)

Primaju li prekvalifikacije: DA

*Izgleda da treba ugovor poslati u originalu.

*Životopis se mora poslati u originalu sa slikom.

Niedersachsen

https://soziales.niedersachsen.de/startseite/soziales_amp_gesundheit/gesundheit_und_pflege/nichtarztliche_heilberufe/anerkennungsverfahren_von_im_ausland_abgeschlossenen_ausbildungen/anerkennungsverfahren-von-im-ausland-abgeschlossenen-ausbildungen-101995.html 

Ovjera:

samo u ambasadi

„Auch Beglaubigungen von Notaren oder Behörden aus Drittstaaten werden nicht akzeptiert.“

Prevoditelj:

Prihvaća se sudski tumač iz inozemstva.

„Im Ausland angefertigte Übersetzungen müssen von einer Institution stammen, die in diesem Land zu einer vereidigten Übersetzung (oder einem Äquivalent dazu) befugt ist.“

Primaju li prekvalifikacije: DA

*Moguće je potpisati dokument (Verzichtserklärung) s kojim se odlučujete isključivo za Kenntnisprüfung. To bi trebalo skratiti proces obrade Defizitbescheida i dokument se predaje zajedno sa zahtjevom.

*Dobivanje Defizitbescheida u Niedersachsenu trenutno traje jako dugo (ponekad više od 6 mjeseci) – informacija od 26.7.2022

Nordrhein-Westfalen

Formulari/zahtjevi izvan EU

https://www.bezreg-muenster.de/de/gesundheit_und_soziales/zag/servicestelle_pug/pug_drittstaaten/index.html 

Informacije

https://www.bezreg-muenster.de/de/gesundheit_und_soziales/zag/servicestelle_pug/index.html 

Ovjera:

samo u ambasadi

Prevoditelj:

U slučaju prijevoda u inozemstvu (izvan Njemačke), njemačka ambasada također mora klasificirati prevoditelja kao pouzdanog prevoditelja (mogu se pronaći na objavljenim listama na web stranici dotičnog veleposlanstva). -> sigurnije je angažirati njemačkog prevoditelja

Bei im Ausland gefertigten Übersetzungen, muss der Übersetzer zusätzlich als vertrauenswürdiger Übersetzer von der deutschen Botschaft eingestuft sein (diese sind auf den veröffentlichten Listen auf der Internetseite der jeweiligen Botschaft zu finden).”

Primaju li prekvalifikacije: DA

*Moguća je provjera dokumenata samo za Kenntnisprüfung. To se može zabilježiti u zahtjevu.

*Od 1.10.2022. godine prijave se mogu podnijeti samo prema Zakonu o sestrinskim zanimanjima – Pflegeberufegesetz (Pflegefachfrau/-mann).

Rheinland-Pfalz

https://lsjv.rlp.de/themen/gesundheit/gesundheitsberufe/nichtakademische-heilberufe

Ovjera:

u ambasadi ili izvan Njemačke također kod notara – ovjere se moraju prevesti

Prevoditelj:

Prihvaća se sudski tumač iz inozemstva.

Primaju li prekvalifikacije: u principu ne

*Ako već imate Defizitbescheid iz druge pokrajine (gdje su prekvalifikacije priznate) možete ga poslati u Rheinland-Pfalz i bit ćete priznati (potreban je poslodavac u Rheinland-Pfalzu).

Napomena za B2 jezični certifikat:

„Svi moduli jezičnog certifikata moraju biti položeni na B2 razini.”

Saarland

https://www.saarland.de/las/DE/themen/gesundheitsberufe/gesundheitsfachberufe/gesundheitsfachberufe_node.html 

Ovjera:

samo u ambasadi (nismo sigurni da li su dopušteni i notari iz inozemstva)

Prevoditelj:

Prihvaća se sudski tumač iz inozemstva.

Solange es sich um öffentlich bestellte oder beeidigte Dolmetscher oder Übersetzer handelt, ist die Herkunft egal.

Primaju li prekvalifikacije: ?

*Još nemamo praktičnog iskustva u ovoj pokrajini

Sachsen

Formulari/zahtjevi

https://www.ksv-sachsen.de/auslaendische-Berufsqualifikationen.html

Opće informacije

https://amt24.sachsen.de/zufi/leistungen/6000955

Ovjera:

samo u ambasadi (najsigurnije) – druge opcije još nismo ispitali

Prevoditelj:

Prihvaća se sudski tumač iz inozemstva.

*Barem ne piše ništa drugo u informacijama:

(…) Übersetzungen einzureichen, die von einem öffentlich beeidigten Dolmetscher gefertigt wurden.

Primaju li prekvalifikacije: DA (opći smjer)

*„Zur Frage der Umschüler werden wir diese Abschlüsse nur dann prüfen können, wenn es sich um eine Umschulung im Bereich der allgemeinen Pflege handelt und die Betroffenen mit dem Umschulungszertifikat analog einer Krankenschwester regulär in ihrem Heimatland in der Pflege als Fachkraft arbeiten dürfen.

Sachsen-Anhalt

Formulari/zahtjevi

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landespruefungsamt-fuer-gesundheitsberufe/nichtakademische-gesundheitsberufe/auslaendische-berufsabschluesse 

Informacije

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landespruefungsamt-fuer-gesundheitsberufe/ 

Ovjera:

samo u ambasadi

Prevoditelj:

iz Njemačke, EU ili priznat sa strane ambasade

Primaju li prekvalifikacije: DA

*Svi dokumenti iz inozemstva uvijek moraju imati haški apostil ili biti legalizirani od strane njemačke ambasade u zemlji obuke.

Alle Dokumente aus dem Ausland sind grundsätzlich mit einer Haager Apostille zu versehen oder von der Deutschen Botschaft im Ausbildungsland legalisiert, einzureichen.

Schleswig-Holstein

https://www.ea-sh.de/informieren/berufsanerkennung/berufsanerkennung-reglementierter-berufe/

Ovjera:

u ambasadi – nismo još ispitali da li je moguće ovjeravati kod notara izvan Njemačke

Prevoditelj:

Prevoditelja mora odobriti ambasada – podaci o tome se zapravo ne mogu pronaći -> sigurnije je da sve prevede njemački prevoditelj

Primaju li prekvalifikacije: DA (*samo s najmanje dvije godine školovanja i jako teško u ovoj pokarjini)

*Zahtjevi i informativni dokumenti nisu dostupni na web stranici – morate ih zatražiti izravno od službenika

*Po našem iskustvu je u Schleswig-Holsteinu komplicirano dobiti priznanje

Thüringen

https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/soziales/gesundheitswesen/berufe-gesundheitswesen/gesundheitsfachberufe/pflegefachfrau/pflegefachmann

Ovjera:

samo u ambasadi

Prevoditelj:

Prihvaća se sudski tumač iz inozemstva.

„Übersetzungen sind von einem in Deutschland oder im Ausland öffentlich bestellten und beeidigten Übersetzer / Dolmetscher anfertigen zu lassen.“

Primaju li prekvalifikacije: DA

*Provjeravaju posebno B2 razinu:

Das Thüringer Landesverwaltungsamt behält sich die Überprüfung der Sprachkenntnisse in einem persönlichen Gespräch vor. – Zudem müssen alle Antragsteller ihre Sprachkenntnisse in einem persönlichen Gespräch in unserem Hause nachweisen.

*Imaju posebni obrazac za životopis koji se mora koristiti