Jobs & Spirit d.o.o.

Direktor Branko Erich Valčić

Ksavera Sandora Dalskog 5

23000 Zadar / Kroatien

PDV ID: HR05052568447

OIB : 05052568447

Ljiljana Valčić: +385 (0) 91 466 4624

Branko Erich Valčić: +385 (0) 91 180 3961

Žan Štefković: +385 (0) 91 180 3964

Cvita Pavlović: +385 (0) 91 180 3963

Email : info@jobsandspirit.com

Radno vrijeme: pon – pet: 07:00 – 15:00